111111111

IJsvogelbescherming

Alciono natuurbescherming is een initiatief van mij, Corné van Oosterhout, een natuurliefhebber met een voorliefde voor ijsvogels. Al ruim 15 jaar volg ik deze bijzondere vogel en ben sinds die tijd de drijvende kracht achter de website www.ijsvogels.nl.
Enige tijd geleden heb ik me voorgenomen mijn kennis over de ijsvogel beschikbaar te stellen en me meer actief te gaan inzetten voor de bescherming van (ijs)vogels.

Na in het verleden al medewerking te hebben verleend de bouw van enkele ijsvogelwanden, zal ik in 2013 in samenwerking met Projectbureau Orbis en de gemeente ‘s-Hertogenbosch, een ijsvogelwand gaan plaatsen op een industrieterrein in ‘s-Hertogenbosch. Binnenkort volgt hier uitgebreide informatie over dit project.

Wilt u meer informatie over ijsvogels, kijk dan eens op mijn andere site: www.ijsvogels.nl

Common Kingfisher (Alcedo atthis)