111111111

Oproep land(goed)eigenaren

Bent u in het bezit van een landgoed of een perceel grond met daarop (of in de buurt) visrijk water en u draagt ijsvogels een warm hart toe, neem dan eens vrijblijvend contact op met Alciono.

Common Kingfisher (Alcedo atthis)

IJsvogels hebben het moeilijk, de stenge lange winters van de afgelopen jaren hebben de stand geen goed gedaan. Ook hun leefomgeving is in voorgaande jaren sterk aangetast. Gelukkig worden er steeds meer beken hersteld en krijgen rivieren steeds meer de mogelijkheid om hun natuurlijke loop te volgen. Maar ijsvogels vinden we niet alleen langs beken en rivieren, overal waar visrijk water aanwezig is, kunnen we ijsvogels aantreffen en dus ook helpen aan broedgelegenheid. Zeker nu de ijsvogelstand ten opzichte van de topjaren in het begin van het millenium gedecimeerd is, is hulp door het aanleggen van broedgelegenheid voor deze mooie vogels zeer welkom.

_ALC3631